• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Ngày đăng

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

 
Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.384 29 29; 0257.3842374; 0257.3841583

- Fax: 0257.3842373

- Emailpqlvtptnl.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; quản lý nhà nước về người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt đô thị, công tác an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

PQLVTPTNL.jpg II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG

1. Ông HỒ CÔNG NAM

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0914 180 707

- Email: hocongnam@phuyen.gov.vn

2. Bà ĐỖ THỊ KIM DUNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0982 440 644

- Email: dothikimdung@phuyen.gov.vn

3. Bà NGUYỄN THỊ LAN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0986 348 626

- Email: nguyenthilan@phuyen.gov.vn

4. Ông TRẦN DUY PHƯƠNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0905 351 349

- Email: tranduyphuong@phuyen.gov.vn

5. Ông NGUYỄN CAO THIÊN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0372 456 394

- Email: nguyencaothien@phuyen.gov.vn

Về đầu trang