• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐVTT: Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN

 
Thông tin liên hệ:

Trụ sở tại 72 Lê Duẩn, Phường 7, Tp.Tuy Hòa.

- Điện thoại: 0257.3841797

- Fax: 0257.3841797

- Email: bqlvbtdb.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ được ủy thác, hệ thống đường bộ tỉnh do Sở Giao thông vận tải giao.

Tổ chức thực hiện quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát các công việc trong danh mục bảo trì, sửa chữa đường bộ, khắc phục hậu quả thiên tai, an toàn giao thông do Sở Giao thông vận tải giao theo đúng quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Ban Quản lý: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

Bộ phận chuyên môn giúp việc: Kế hoạch tổng hợp; Quản lý dự án; Quản lý bảo trì.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. LÃNH ĐẠO BAN

img003 copy.jpg

1. Ông ĐINH ĐĂNG VIỄN

- Chức vụ: Giám đốc

- Di động: 0903 561 461

- Email: dinhdangvien@phuyen.gov.vn

II. VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN BAN

1.  TRẦN THỊ THU HẰNG

- Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại0984 498 060

2Bà NGUYỄN THỊ VIÊN

- Chức vụ: Nhân viên Phòng KHTH

Điện thoại0777 070 002

3Ông ĐỖ TẤN ĐỊNH

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0981 674 595

4Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0906 762 448

5Ông PHẠM THỌ TRUYỀN

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0919 236 439

6Ông LƯƠNG THẾ ĐẠT

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0979 107 992

7Ông LƯƠNG THÁI VĨNH

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0399 144 518

8Ông LÊ MINH TIẾN

- Chức vụ: Nhân viên Phòng QLDA

Điện thoại0343 711 878

9Ông NGUYỄN VĂN KHOA

- Chức vụ: Nhân viên tuần kiểm

Điện thoại0349 765 736

10Ông HÀ QUANG TUẤN

- Chức vụ: Nhân viên tuần kiểm

Điện thoại0984 551 818

11Ông ĐẶNG HẢI BÌNH

- Chức vụ: Nhân viên tuần kiểm

Điện thoại0914 154 441

Về đầu trang