• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐVTT: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S

Ngày đăng

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 78.01S

 
Thông tin liên hệ:

Trụ sở tại Km3 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Tp.Tuy Hòa.

- Điện thoại: 0257.3847077

- Fax: 0257. 3847538

- Email: ttdkpt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Thực hiện công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng, các loại thiết bị xếp dỡ trên phương tiện đường bộ theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tổ chức nghiệm thu chất lượng kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa đã được cải tạo theo quy định của pháp luật;

Thu phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Giám định kỹ thuật phương tiện bị tai nạn giao thông hoặc phương tiện cần thanh lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

Bộ phận chuyên môn, giúp việc: Hành chính - Văn phòng; Tổ kiểm định.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

img022 copy.jpg

1. Ông PHAN TIÊN VIÊN

- Chức vụ: Giám đốc

- Di động: 0988 321 987

- Email: phantienvien@phuyen.gov.vn

img030 copy.jpg

2. Ông ĐỖ VĂN MINH

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Di động: 0982 741 021

- Email: dovanminh@phuyen.gov.vn

II. CHUYÊN VIÊN CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

1.  VÕ DƯƠNG THANH CHÍ

- Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại0935 707 352

- Email: voduongthanhchi@phuyen.gov.vn

2.  NGUYỄN THỊ KIM LỆ

- Chức vụ: Nhân viên Văn thư - HCVP

Điện thoại0972 644 502

- Email: nguyenthikimle@phuyen.gov.vn

3. Ông PHẠM TUẤN ANH

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0983 452 265

4. Ông NGUYỄN TRỌNG THẮNG

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0913 445 048

5. Ông LÊ ĐỨC HIỀN

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0986 282 126

6. Ông HUỲNH TẤN PHƯƠNG

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0977 792 558

7. Ông NGUYỄN KỲ NAM

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0918 929 343

8. Ông VÕ VĂN KHA

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0935 480 978

9. Ông NGUYỄN VĂN QUÝ

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0905 094 429

10. Ông ĐINH HOÀNG HIẾU

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0772 551 335

11.  NGUYỄN THỊ THANH TÂM

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0838 080 457

12.  NGUYỄN NỮ TRÀ MY

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0327 636 092

13.  NGÔ THỊ THANH HÀ

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0866 517 434

14. Ông VÕ PHÚ NGUYÊN

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0355 329 480

15.  TRƯƠNG XUÂN KHƯƠNG

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0916 367 327

16.  NGUYỄN TRẦN NGỌC ANH

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0886 163 648

17. Ông NGUYỄN TẤN THIÊN

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0978 678 518

18.  TRẦN THỊ THOA

- Chức vụ: Nhân viên chụp hình

- Di động: 0905 042 441

Về đầu trang