• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐVTT: Bến xe liên tỉnh

Ngày đăng

BẾN XE LIÊN TỈNH

 
Thông tin liên hệ:
Email: bxlt.sgtvt@phuyen.gov.vn

Bến xe liên tỉnh Phú Yên (Trụ sở tại Phường 8, Tp.Tuy Hòa)

- Điện thoại: 0257.3818668

* Bến xe Nam Thành phố Tuy Hòa (Trụ sở tại Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa)

- Điện thoại: 0257.3852288

a) Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

Bến xe liên tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông vận tải, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Bến xe liên tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách tại Bến xe liên tỉnh;

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại Bến xe theo đúng quy định của pháp luật;

Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải để thực hiện đón trả khách tại bến theo quy định của cơ quan quản lý tuyến. Tổ chức thực hiện dịch vụ phục vụ lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe và các dịch vụ kỹ thuật;

Xác nhận vào lệnh vận chuyển chạy xe; bảo đảm trật tự an toàn.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Bến xe liên tỉnh: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

Bộ phận chuyên môn giúp việc: Hành chính - Văn phòng; Điều độ; Bảo vệ.

(Theo (Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. LÃNH ĐẠO BẾN XE

img002 copy.jpg

1. Bà NGUYỄN THỊ HẢI SÂM

- Chức vụ: Giám đốc

- Di động: 0984 870 039

- Email: nguyenthihaisam@phuyen.gov.vn

HT_LeAnhTuan.jpg

2. Ông LÊ ANH TUẤN

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Di động: 0903 569 069

- Email: 

II. VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN BẾN XE

1. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Chức vụ: Kế toán

Điện thoại0374 717 116

- Email: vuthihongnhung@phuyen.gov.vn

2. Bà TRẦN THU HIỀN

- Chức vụ: NV KT thuế, Văn thư, thủ quỹ

Điện thoại0935 849 993

- Email: tranthuhien@phuyen.gov.vn

3. Bà NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

- Chức vụ: Tổ trưởng HC - Điều độ

Điện thoại0358 559 798

4. Bà HOÀNG THỊ HIỆP

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0917 158 647

5. Bà LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0903 363 793

6. Bà HOÀNG LAN HƯƠNG

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0702 669 329

7. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0918 583 832

8. Ông LÊ VĂN VÀNG

- Chức vụ: NV Bảo vệ

Điện thoại0918 583 832

9. Ông NGUYỄN HÙNG

- Chức vụ: NV Bảo vệ

Điện thoại0394 117 216

10. Bà HỒ THỊ PHƯƠNG

- Chức vụ: NV thống kê, thủ quỹ

Điện thoại0376 357 071

11. Bà TRƯƠNG THỊ TỐ NGUYỆT

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0916 093 050

12. Bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0845 925 452

13. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0983 461 686

14. Bà TRẦN THỊ LAN THANH

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0982 639 736

15. Ông VÕ MINH THIÊN

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0905 431 710

16. Ông NGUYỄN MAI

- Chức vụ: NV điều độ ngoài trời

Điện thoại0903 088 031

17. Ông NGUYỄN ĐỨC TRÍ

- Chức vụ: NV điều độ ngoài trời

Điện thoại0825 985 182

18. Ông NGUYỄN THÀNH TRÍ

- Chức vụ: NV điều độ

Điện thoại0708 454 829

19. Ông PHÙ QUỐC HÙNG

- Chức vụ: NV Bảo vệ

Điện thoại0983 384 451

Về đầu trang