• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung

Ngày đăng

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN


Hinh_so.jpg

(Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên)


- Địa chỉ: 72 Lê Duần, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: (0257) 3841 264,     Fax: (0257) 3 842 373

- Email: sgtvt@phuyen.gov.vn   

Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc       :  Ông NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG; Điện thoại: (0257) 3842.577; Di động: 0913 477 791

- Phó Giám đốc: Ông NGUYỄN TẤN CHÂN; Điện thoại: (0257) 3841.378; Di động: 0913.495.419

- Phó Giám đốc: Ông HUỲNH GIA HOÀNG; Điện thoại: (0257) 3841.608; Di động: 0905.178.788

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Về đầu trang