• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LĐ SỞ

Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở

Ngày đăng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO SỞ

(Theo Quyết định số 129/QĐ-SGTVT ngày 28/3/2024 của Sở Giao thông vận tải)


Để đảm bảo điều hành hoạt động công tác của cơ quan, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, như sau:

1. Phó Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Chân

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

1.1. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, chủ trương, kế hoạch phát triển của Ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

1.2. Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế; công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng ngạch, nâng lương cán bộ, công chức, viên chức và công tác tài chính.

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

1.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bí mật nhà nước; quốc phòng - an ninh; thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

1.5. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cơ quan.

1.6. Thực hiện chức năng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng về qui mô, lựa chọn nhà thầu đối với các công trình do Sở làm chủ đầu tư.

1.7. Công tác đối ngoại làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, Cục Đường bộ Việt Nam, các tổ chức tài trợ vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải và chủ trương các dự án liên quan đến Ngành.

1.8. Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa,  đường sắt, hàng không dân dụng; an toàn giao thông của Ngành.

1.9. Công tác quản lý phương tiện và người lái, công nghiệp cơ khí giao thông, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, kiểm định phương tiện giao thông vận tải và đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng. Theo dõi chỉ đạo hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện.

1.10. Công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa.

1.11. Theo dõi, quản lý hoạt động các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Bến xe liên tỉnh; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. Quản lý, theo dõi và hướng dẫn các Bến xe cấp huyện, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và Trung tâm đăng kiểm.

1.12. Kiêm nhiệm các chức danh: Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; phó ban hoặc thành viên một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số của Sở; Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành GTVT (Sở); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban biên tập Website của Sở; Chủ tịch: Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật; Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan.

1.13. Là người phát ngôn của Sở; chủ tài khoản của Sở.

1.14. Theo dõi công tác GTVT các địa phương: Thành phố Tuy Hoà, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và Đồng Xuân.       

2. Phó Giám đốc Phạm Văn Tiến

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

2.1. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông khối tỉnh, khối huyện; tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến Ngành.

2.2. Theo dõi tiến độ và công tác GPMB các dự án xây dựng giao thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.3.  Theo dõi công tác phát triển GTNT.

2.4. Công tác quản lý, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

2.5. Thực hiện chức năng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình do Sở làm chủ đầu tư (trừ nhiệm vụ do Phó Giám đốc điều hành trực tiếp chỉ đạo).

2.6. Công tác quản lý, cấp phép thi công; cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng và xe quá khổ giới hạn cho phép; công tác đảm bảo giao thông và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý; công tác đấu nối với tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

2.7. Theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh.

2.8. Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Khoa học – công nghệ và sáng kiến cơ sở; thành viên Tổ công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã được UBND tỉnh quyết định; Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan; Phó trưởng ban trực Ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành GTVT (Sở). Theo dõi đạo công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh.

2.9. Thực hiện các công việc khác do Phó Giám đốc điều hành phân công.  Được Phó Giám đốc điều hành uỷ quyền ký kết các hợp đồng liên quan đến: công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý; công tác đầu tư xây dựng đối với các công trình do Sở làm chủ đầu tư và được ủy quyền là người phát ngôn của Sở trong lĩnh vực phân công phụ trách, chủ tài khoản thứ hai của Sở.  

2.10. Theo dõi công tác GTVT các địa phương: Huyện Phú Hòa, Tây Hòa,  Sơn Hòa, Sông Hinh và thị xã Đông Hòa.      

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác!

Về đầu trang