• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ YÊN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Ban Giám đốc Sở

 

 

 

1

Nguyễn Tấn Chân

Phó Giám đốc

0913495419

nguyentanchan@phuyen.gov.vn

2

Phạm Văn Tiến

Phó Giám đốc

0914140009

phamvantien@phuyen.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

(0257) 3841264

sgtvt@phuyen.gov.vn;

vp.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Phan Tấn Lực

Chánh Văn phòng

0906557179

phantanluc@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Nhật Trương

Phó Chánh Văn phòng

0948046016

huynhnhattruong@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Vân

Phó Chánh Văn phòng

0903548596

lethihongvan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Kế toán

0987354847

nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Bảo Ngân

Chuyên viên

0905397578

nguyenbaongan@phuyen.gov.vn

6

Võ Thị Hạnh

Chuyên viên

0388053397

vothihanh2051988@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Nam

Chuyên viên

0383599096

nguyenthanhnam@phuyen.gov.vn

8

Lê Hữu Phùng

Lái xe

0914004984

 

9

Võ Đặng Thanh Nhàn

Bảo vệ

0978492373

 

10

Đào Thị Lệ Nga

Nhân viên Phục vụ

0339702853

 

III

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

(0257) 3842929; 3842374; 3841583

pqlvtptnl.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Trưởng phòng

0977219889

nguyenxuancanh@phuyen.gov.vn

2

Vũ Thái Sơn

Phó Trưởng phòng

0942032590

vuthaison@phuyen.gov.vn

3

Hồ Công Nam

Chuyên viên

0914180707

hocongnam@phuyen.gov.vn

4

Đỗ Thị Kim Dung

Chuyên viên

0982440644

dothikimdung@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

0986348626

nguyenthilan@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Cao Thiên

Chuyên viên

0372456394

nguyencaothien@phuyen.gov.vn

7

Trần Duy Phương

Chuyên viên

0905351349

tranduyphuong@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

(0257) 3843259

pqlclctgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Trí Phường

Phó Trưởng phòng phụ trách

0986098775

nguyentriphuong84@phuyen.gov.vn

2

Trịnh Đại Nghĩa

Phó Trưởng phòng

0906706748

trinhdainghia@phuyen.gov.vn

3

Đoàn Thế Long

Chuyên viên

0823779779

doanthelong@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Đức Tiểng

Chuyên viên

0934891965

huynhductieng@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên

0342101531

guyenvanthanh95@phuyen.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

(0257) 3843701

pqlkchtgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lê Hoan

Trưởng phòng

0913462533

nguyenlehoan@phuyen.gov.vn

2

Đinh Văn Công

Phó Trưởng phòng

0982254849

dinhvancong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Vũ Lệ Thanh

Chuyên viên

0983457993

nguyenvulethanh@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

0906762448

 nguyenthingoclan@phuyen.gov.vn

5

Đoàn Trung Thành

Chuyên viên

0365338279

doantrungthanh@phuyen.gov.vn

VI

Thanh tra Sở

 

(0257) 3558199

ttra.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thị Bích Thảo

Chánh Thanh tra

0982595242

nguyenthibichthao@phuyen.gov.vn

2

Võ Ngọc Khang

Phó Chánh Thanh tra

0913113008

vongockhang@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thành Phương

Phó Chánh Thanh tra

0905756585

nguyenthanhphuong@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Nguyên Hạnh

Đội trưởng

0983597397

dangthinguyenhanh@phuyen.gov.vn

5

Trần Văn Nhượng

Đội trưởng

0987262868

tranvannhuong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Tịnh

Đội trưởng

0963296488

nguyenthanhtinh@phuyen.gov.vn

7

Đỗ Thành Long

Đội trưởng

0977539574

dothanhlong@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Tấn Duy Khang

Đội phó

0982736661

nguyentanduykhang@phuyen.gov.vn

9

Trần Viết Thắng

Đội phó

0982193449

tranvietthang@phuyen.gov.vn

10

Trần Dũng Sang

Đội phó

0985940495

trandungsang@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Anh Đức

Thanh tra viên, kiêm phụ trách kế toán

0984909919

nguyenanhduc@phuyen.gov.vn

12

Huỳnh Ngọc Thiện

Thanh tra viên

0973116114

huynhngocthien@phuyen.gov.vn

13

Lưu Tiến Thoan

Thanh tra viên

0987262668

luutienthoan@phuyen.gov.vn

14

Lê Tấn Hoàn

Công chức

0935767068

letanhoan@phuyen.gov.vn

15

Phạm Tuấn Anh

Công chức

0983028369

phamtuananh@phuyen.gov.vn

16

Nguyễn Viết Thái

Công chức

0905139002

nguyenvietthai@phuyen.gov.vn

17

Trần Việt Bích Hiền

Công chức, kiêm văn thư

0976480585

tranvietbichhien@phuyen.gov.vn

18

Huỳnh Trọng Thiện

Bảo vệ

0912620552

 

19

Phan Thị Nàng

Nhân viên phục vụ

0977148582

 

VII

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S

 

(0257) 3847012

ttdkpt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Phan Tiên Viên

Giám đốc

0988321987

phantienvien@phuyen.gov.vn

2

Đỗ Văn Minh

Phó Giám đốc

0982741021

dovanminh@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Lệ

NV Văn thư -HCVP

0972644502

nguyenthikimle@phuyen.gov.vn

4

Võ Dương Thanh Chí

PT Kế toán

0935707352

voduongthanhchi@phuyen.gov.vn

5

Phạm Tuấn Anh

Đăng kiểm viên

0983452265

 

6

Nguyễn Trọng Thắng

Đăng kiểm viên

0913445048

 

7

Lê Đức Hiền

Đăng kiểm viên

0986282126

 

8

Huỳnh Tấn Phương

Đăng kiểm viên

0977792558

 

9

Nguyễn Kỳ Nam

Đăng kiểm viên

0918929343

 

10

Võ Văn Kha

Đăng kiểm viên

0935480978

 

11

Nguyễn Văn Quý

Đăng kiểm viên

0905094.429

 

12

Đinh Hoàng Hiếu

Đăng kiểm viên

0772551335

 

13

Nguyễn Thị Thanh Tâm

NV nghiệp vụ

0838080457

 

14

Nguyễn Nữ Trà My

NV nghiệp vụ

0327636092

 

15

Ngô Thị Thu Hà

NV nghiệp vụ

0866517434

 

16

Võ Phú Nguyên

NV nghiệp vụ

0355329480

 

17

Trương Xuân Khương

NV nghiệp vụ

0916367327

 

18

Nguyễn Trần Ngọc Anh

NV nghiệp vụ

0886163648

 

19

Nguyễn Tấn Thiên

NV nghiệp vụ

0978678518

 

20

Trần Thị Thoa

NV Chụp hình

0905042441

 

21

Lương Thông

Bảo vệ

0342454907

 

22

Nguyễn Đức Linh

Bảo vệ

0907568341

 

VIII

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

 

 

bqlvbtdb.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Đinh Đăng Viễn

Giám đốc

0903561461

dinhdangvien@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Hằng

Phụ trách kế toán

0984498060

 

3

Đặng Hải Bình

Nhân viên tuần kiểm

0914154441

 

4

Đỗ Tấn Định

Nhân viên Phòng QLDA

0981674595

 

5

Hà Quang Tuấn

Nhân viên tuần kiểm

0984551818

 

6

Nguyễn Thị Viên

Nhân viên Phòng KHTH

0777070002

 

7

Nguyễn Văn Khoa

Nhân viên tuần kiểm

0349765736

 

8

Phạm Thọ Truyền

Nhân viên Phòng QLDA

0919236439

 

9

Lương Thế Đạt

Nhân viên Phòng QLBT

0979107992

 

10

Lương Thái Vĩnh

Nhân viên Phòng QLDA

0399144518

 

11

Lê Minh Tiến

Nhân viên tuần kiểm

0343711878

 

12

Nguyễn Anh Tuấn

Bảo vệ

0905828326

 

IX

Bến xe liên tỉnh

 

(0257) 3818668

bxlt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thị Hải Sâm

Giám đốc

0984870039

nguyenthihaisam@phuyen.gov.vn

2

Lê Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0903569069

 

3

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kế toán

0374717116

vuthihongnhung@phuyen.gov.vn

4

Trần Thu Hiền

NV KT thuế, Văn thư, thủ quỹ

0935849993

tranthuhien@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Minh Xuân

Tổ trưởng HC-điều độ

0358559798

 

6

Hoàng Thị Hiệp

NV điều độ

0917158647

 

7

Lê Thị Thanh Phương

NV điều độ

0903363793

 

8

Hoàng Lan Hương

NV điều độ

0702669329

 

9

Nguyễn Thị Xuân

NV điều độ

0918583832

 

10

Lê Văn Vàng

NV Bảo vệ

0394117216

 

11

Nguyễn Hùng

NV Bảo vệ

0979496661

 

12

Hồ Thị Phương

NV thống kê, thủ quỹ

0376357071

 

13

Trương Thị Tố Nguyệt

NV điều độ

0916093050

 

14

Nguyễn Thị Thanh Phương

NV điều độ

0845925452

 

15

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

NV điều độ

0983461686

 

16

 

Trần Thị Lan Thanh

NV điều độ

0982639736

 

17

Võ Minh Thiên

NV điều độ

0905431710

 

18

Nguyễn Mai

NV điều độ ngoài trời

0903088031

 

19

Nguyễn Đức Trì

NV điều độ ngoài trời

0825985182

 

20

Nguyễn Thành Trí

NV điều độ ngoài trời

0708454829

 

21

Phù Quốc Hùng

NV Bảo vệ

0983384451

 


Về đầu trang