• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Giao thông vận tải Phú Yên

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ YÊN


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Ban Giám đốc Sở

 

 

 

1

Nguyễn Phương Đông

Giám đốc

0913477791

nguyenphuongdong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Chân

Phó Giám đốc

0913495419

nguyentanchan@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Gia Hoàng

Phó Giám đốc

0905178788

huynhgiahoang@phuyen.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

(0257) 3841264

sgtvt@phuyen.gov.vn;

vp.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Phan Tấn Lực

Chánh Văn phòng

0906557179

phantanluc@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Nhật Trương

Phó Chánh Văn phòng

0948046016

huynhnhattruong@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

0903548596

lethihongvan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Kế toán

0987354847

nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Bảo Ngân

Chuyên viên

0905397578

nguyenbaongan@phuyen.gov.vn

6

Võ Thị Hạnh

Chuyên viên

0388053397

vothihanh2051988@phuyen.gov.vn

7

Lê Hữu Phùng

Lái xe

0914004984

 

8

Võ Đặng Thanh Nhàn

Bảo vệ

0978492373

 

9

Đào Thị Lệ Nga

Nhân viên Phục vụ

0339702853

 

III

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

(0257) 3842929; 3842374; 3841583

pqlvtptnl.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Trưởng phòng

0977219889

nguyenxuancanh@phuyen.gov.vn

2

Phạm Hoàng Hải

Phó Trưởng phòng

0934056868

phamhoanghai@phuyen.gov.vn

3

Vũ Thái Sơn

Phó Trưởng phòng

0942032590

vuthaison@phuyen.gov.vn

4

Hồ Công Nam

Chuyên viên

0914180707

hocongnam@phuyen.gov.vn

5

Đỗ Thị Kim Dung

Chuyên viên

0982440644

dothikimdung@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

0986348626

nguyenthilan@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Cao Thiên

Chuyên viên

0372456394

nguyencaothien@phuyen.gov.vn

8

Trần Duy Phương

Chuyên viên

0905351349

tranduyphuong@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

(0257) 3843259

pqlclctgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Văn Tiến

Trưởng phòng

0914140009

phamvantien@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Trí Phường

Chuyên viên

0986098775

nguyentriphuong84@phuyen.gov.vn

3

Đoàn Thế Long

Chuyên viên

0823779779

doanthelong@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Đức Tiểng

Chuyên viên

0934891965

huynhductieng@phuyen.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

(0257) 3843701

pqlkchtgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Đinh Văn Công

Phó Trưởng phòng

0982254849

dinhvancong@phuyen.gov.vn

2

Trịnh Đại Nghĩa

Chuyên viên

0906703748

trinhdainghia@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Vũ Lệ Thanh

Chuyên viên

0983457993

nguyenvulethanh@phuyen.gov.vn

VI

Thanh tra Sở

 

(0257) 3558199

ttra.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thị Bích Thảo

Chánh Thanh tra

0982595242

nguyenthibichthao@phuyen.gov.vn

2

Võ Ngọc Khang

Phó Chánh Thanh tra

0913113008

vongockhang@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thành Phương

Phó Chánh Thanh tra

0905756585

nguyenthanhphuong@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Nguyên Hạnh

Đội trưởng

0983597397

dangthinguyenhanh@phuyen.gov.vn

5

Trần Văn Nhượng

Đội trưởng

0987262868

tranvannhuong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Tịnh

Đội trưởng

0963296488

nguyenthanhtinh@phuyen.gov.vn

7

Đỗ Thành Long

Đội trưởng

0977539574

dothanhlong@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Tấn Duy Khang

Đội phó

0982736661

nguyentanduykhang@phuyen.gov.vn

9

Trần Viết Thắng

Đội phó

0982193449

tranvietthang@phuyen.gov.vn

10

Trần Dũng Sang

Đội phó

0985940495

trandungsang@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thị Phú Yến

Đội phó

0914046239

nguyenthiphuyen@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Anh Đức

Thanh tra viên, kiêm phụ trách kế toán

0984909919

nguyenanhduc@phuyen.gov.vn

13

Huỳnh Ngọc Thiện

Thanh tra viên

0973116114

huynhngocthien@phuyen.gov.vn

14

Lưu Tiến Thoan

Thanh tra viên

0987262668

luutienthoan@phuyen.gov.vn

15

Lê Tấn Hoàn

Công chức

0935767068

letanhoan@phuyen.gov.vn

16

Phạm Tuấn Anh

Công chức

0983028369

phamtuananh@phuyen.gov.vn

17

Nguyễn Viết Thái

Công chức

0905139002

nguyenvietthai@phuyen.gov.vn

18

Trần Việt Bích Hiền

Công chức, kiêm văn thư

0976480585

tranvietbichhien@phuyen.gov.vn

19

Huỳnh Trọng Thiện

Bảo vệ

0912620552

 

20

Phan Thị Nàng

Nhân viên phục vụ

0977148582

 

VII

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S

 

(0257) 3847012

ttdkpt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Lê Văn Vượng

Giám đốc

0903584774

levanvuong@phuyen.gov.vn

2

Phan Tiên Viên

Phó Giám đốc

0988321987

phantienvien@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Lệ

NV Văn thư -HCVP

0972644502

nguyenthikimle@phuyen.gov.vn

4

Võ Dương Thanh Chí

PT Kế toán

0935707352

voduongthanhchi@phuyen.gov.vn

5

Trần Ngọc Hân

Trưởng Bộ phận HCVP

02573824301

 

6

Phạm Tuấn Anh

Đăng kiểm viên

0983452265

 

7

Nguyễn Trọng Thắng

Đăng kiểm viên

0913445048

 

8

Lê Đức Hiền

Đăng kiểm viên

0986282126

 

9

Đỗ Văn Minh

Đăng kiểm viên

0982741021

 

10

Huỳnh Tấn Phương

Đăng kiểm viên

0977792558

 

11

Nguyễn Kỳ Nam

Đăng kiểm viên

0918929343

 

12

Võ Văn Kha

Đăng kiểm viên

0935480978

 

13

Nguyễn Văn Quý

Đăng kiểm viên

0905094.429

 

14

Đinh Hoàng Hiếu

Đăng kiểm viên

0772551335

 

15

Nguyễn Thị Thanh Tâm

NV nghiệp vụ

0838080457

 

16

Nguyễn Nữ Trà My

NV nghiệp vụ

0327636092

 

17

Phan Thị Thanh Hiền

NV nghiệp vụ

0935446333

 

18

Ngô Thị Thu Hà

NV nghiệp vụ

0866517434

 

19

Võ Phú Nguyên

NV nghiệp vụ

0355329480

 

20

Trương Xuân Khương

NV nghiệp vụ

0916367327

 

21

Nguyễn Trần Ngọc Anh

NV nghiệp vụ

0886163648

 

22

Nguyễn Tấn Thiên

NV nghiệp vụ

0978678518

 

23

Trần Thị Thoa

NV Chụp hình

0905042441

 

24

Lương Thông

Bảo vệ

0342454907

 

25

Nguyễn Đức Linh

Bảo vệ

0907568341

 

VIII

Ban quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh

 

 

bqlvbtdb.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lê Hoan

Giám đốc

0913462533

nguyenlehoan@phuyen.gov.vn

2

Đinh Đăng Viễn

Phó Giám đốc

0903561461

dinhdangvien@phuyen.gov.vn

3

Trần Thị Thu Hằng

Phụ trách kế toán

0984498060

 

4

Đặng Hải Bình

Nhân viên tuần kiểm

0914154441

 

5

Đỗ Tấn Định

Nhân viên Phòng QLDA

0981674595

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nhân viên Phòng QLDA

0906762448

 

7

Hà Quang Tuấn

Nhân viên tuần kiểm

0984551818

 

8

Nguyễn Thị Viên

Nhân viên Phòng KHTH

0777070002

 

9

Nguyễn Văn Khoa

Nhân viên tuần kiểm

0349765736

 

10

Phạm Thọ Truyền

Nhân viên Phòng QLDA

0919236439

 

11

Lương Thế Đạt

Nhân viên Phòng QLBT

0979107992

 

12

Lương Thái Vĩnh

Nhân viên Phòng QLDA

0399144518

 

13

Lê Minh Tiến

Nhân viên tuần kiểm

0343711878

 

14

Nguyễn Anh Tuấn

Bảo vệ

0905828326

 

IX

Bến xe liên tỉnh

 

(0257) 3818668

 

1

Hoàng Phó Lãnh

Giám đốc

0905375249

hoangpholanh@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hải Sâm

Phó Giám đốc

0984870039

nguyenthihaisam@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kế toán

0374717116

 

 

Về đầu trang