• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Ngày đăng


 THÔNG BÁO

Về lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải năm 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 03/TB-SGTVT ngày 12/01/2022 của Sở Giao thông vận tải)

  

  Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân định kỳ

        Giám đốc Sở Giao thông vận tải tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp), cụ thể:

Tháng

Người tiếp công dân

Ngày, tháng tiếp công dân

1

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 17/01 (Thứ Hai)

2

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/02 (Thứ Ba)

3

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/3 (Thứ Ba)

4

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/4 (Thứ Sáu)

5

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 16/5 (Thứ Hai)

6

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/6 (Thứ Tư)

7

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/7 (Thứ Sáu)

8

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/8 (Thứ Hai)

9

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/9 (Thứ Năm)

10

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 17/10 (Thứ Hai)

11

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/11 (Thứ Ba)

12

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/12 (Thứ Năm)

Trường họp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch sẽ có văn bản ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân. Người được ủy quyền và Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp công dân với Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Công chức Thanh tra Sở được phân công tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong năm.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Phú Yên; địa chỉ: 72 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Tiếp công dân thường xuyên tại địa chỉ: 318 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00’ đến 12 giờ 00’.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’.

          Sở Giao thông vận tải thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết./.

Tải về máy: 

Về đầu trang