• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Về lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải năm 2024

Ngày đăng

THÔNG BÁO

Về lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải năm 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số 196/TB-SGTVT ngày 13/12/2023 của Sở Giao thông vận tải)


Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề), cụ thể:

Thứ tự

Tháng

Thứ, ngày, tháng tiếp công dân

1

1/2024

Thứ Hai (ngày 15/01/2024)

2

2/2024

Thứ Năm (ngày 15/02/2024)

3

3/2024

Thứ Sáu (ngày 15/3/2024)

4

4/2024

Thứ Hai (ngày 15/4/2024)

5

5/2024

Thứ Tư (ngày 15/5/2024)

6

6/2024

Thứ Hai (ngày 17/6/2024)

7

7/2024

Thứ Hai (ngày 15/7/2024)

8

8/2024

Thứ Năm (ngày 15/8/2024)

9

9/2024

Thứ Hai (ngày 16/9/2024)

10

10/2024

Thứ Ba (ngày 15/10/2024)

11

11/2024

Thứ Sáu (ngày 15/11/2024)

12

12/2024

Thứ Hai (ngày 16/12/2024)

Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch đã định, thì uỷ quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp công dân với Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân thường xuyên

          Chánh Thanh tra Sở được phân công tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong năm.

Trường hợp Chánh Thanh tra Sở không thể tiếp công dân, thì uỷ quyền cho 01 Phó Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp công dân với Chánh Thanh tra Sở.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân tại trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên; địa chỉ: 72 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Tiếp công dân thường xuyên tại địa chỉ: 318 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

          Sở Giao thông vận tải thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết./.

Tải về máy: 

Về đầu trang