• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Danh sách cấp mới, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải tháng 5/2024

Ngày đăng

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo danh sách cấp mới, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải từ ngày 01/5/2024 đến 31/5/2024 (Kèm theo).

Tải về máy: 

Về đầu trang