• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Công văn số 3287/UBND-ĐTXD ngày 05/6/2024 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Sở Giao thông vận tải thông tin về việc triển khai như sau:
Ngày 31/5/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2024.
Sở Giao thông vận tải thông báo đến các Cơ quan, địa phương, các đơn vị vận tải, bến xe và đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/5/2024 của Bộ GTVT)

Tải về máy: 

Về đầu trang