• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng


Thực hiện Công văn số 3893/CĐBVN-QL,BTKCHTGT ngày 12/6/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cung cấp thông tin số điện thoại đường dây nóng (file kèm theo).

Tải về máy: 

Về đầu trang