• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v di dời một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ bến xe Miền Đông sang bến xe Miền Đông mới

Ngày đăng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên nhận được Văn bản số 7456/SGTVT-VTĐB ngày 12/6/2024 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị hỗ trợ, phối hợp thông báo, tuyên truyền việc di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ bến xe Miền Đông sang bến xe Miền Đông mới; 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo như sau:
1. Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hồ Chí Minh đi Bình Dương và ngược lại từ bến xe Miền Đông (Số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh) sang hoạt động tại bến xe Miền Đông mới (tại địa chỉ 501 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức); Thời gian di dời: Dự kiến từ 00 giờ 00 phút ngày 01/8/2024.
2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách đang khai thác trên tuyến có trách nhiệm tổ chức thực hiện di dời theo hướng dẫn, thông tin đến hành khách trên các tuyến Phú Yên đi Bình Dương và ngược lại biết để lựa chọn chuyến đi cho phù hợp.
3. Bến xe khách trên địa bàn tỉnh phối hợp thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác trên tuyến biết, thực hiện; đồng thời thông tin rộng rãi cho hành khách đến bến biết.
Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo tới các doanh nghiệp vận tải, bến xe và đơn vị liên quan thực hiện./.
(Đính kèm Văn bản số 7456/SGTVT-VTĐB ngày 12/6/2024 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh)

Tải về máy: 

Về đầu trang