• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v đề nghị phối hợp hỗ trợ tuyên truyền đến người dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2024; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024; Kế hoạch số 85/KH-SGTVT-TTGĐYK ngày 03/7/2024 giữa Sở Giao thông vận tải với Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên về việc Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ Đổi Giấy phép lái xe trực tuyến tại Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian, công sức, chi phí cho người dân trong việc đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên tổ chức triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp bằng hình thức trực tuyến khi người dân đến khám sức khỏe tại Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên, cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 08/7/2024 (Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần, trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên (địa chỉ: 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Về lệ phí đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần cấp. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp (Theo quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến).

Riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, cấp xã.

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tải về máy: 

Về đầu trang