• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Phổ biến nội dung công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày đăng Số lượt xem 3229

Với mục đích nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Trong tháng 5/2022 vừa qua, các địa phương như thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân chủ trì tổ chức tập huấn cho Cán bộ, công chức có thực hiện công tác tham mưu, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn địa phương, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các xã, phường, thị trấn để cán bộ, nhân dân biết chấp hành các quy định về sử dụng, khai thác phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã cử công chức, viên chức báo cáo nội dung quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các quy định hiện hành, cụ thể như: Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật hường dẫn thi hành; Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh và nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh); Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

tt_kchtgt1.png

Ảnh: quang cảnh hội nghị tại huyện Đồng Xuân

Qua các chương trình tập huấn đã tiếp nhận nhiều ý kiến thắc mắc của các địa phương, đồng thời có những giải đáp, hướng dẫn nhiều Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn được tốt hơn.

tt_kchtgt2.png

Ảnh: quang cảnh hội nghị tại huyện Tuy An 

tt_kchtgt3.png

Ảnh: quang cảnh hội nghị tại huyện Phú Hòa

tt_kchtgt4.png

Ảnh: quang cảnh hội nghị tại thị xã Đông Hòa

Trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật chuyên ngành khi các địa phương có nhu cầu./.

Tác giả: Đinh Văn Công

Các tin liên quan khác

Về đầu trang