• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên.

Ngày đăng Số lượt xem 3464

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) đã được Quốc Hội Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022, với tổng chiều dài khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên được triển khai thành 02 dự án thành phần gồm đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và Chí Thạnh – Vân Phong đi qua địa bàn 06 huyện, thị xã, thành phố với tổng chiều dài khoảng 90,122km.

Dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026. Để triển khai đảm bảo mục tiêu tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ là hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên. Theo đó xác định nhiệm vụ công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khâu then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai Dự án, đây là thước đo sự sẵn sàng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan nói riêng và của tỉnh nói chung, đòi hỏi sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng và quyết liệt vào cuộc của các tổ chức, cá nhân liên quan, sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực ngành, phạm vi quản lý của địa phương gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai...

Là Dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước và các địa phương có đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua. Việc hoàn thành Dự án trong năm 2025 đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã xác định nhiệm vụ “Tích cực phối hợp triển khai đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh”. Sau khi Dự án hoàn thành, trên địa bàn tỉnh có 07 vị trí kết nối giao thông với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, gồm: điểm đầu kết nối với QL.1 trước hầm Cù Mông, điểm cuối kết nối với QL.1 trước hầm Đèo Cả và 05 nút giao khác mức kết nối liên thông với hệ thống đường địa phương, cụ thể: thị xã Sông Cầu: tại Nút giao quy hoạch thị xã Sông Cầu; huyện Tuy An: Đường số 7 thị trấn Chí Thạnh (tại Nút giao kết nối với Thị trấn Chí Thạnh); thành phố Tuy Hòa: tại Nút giao kết nối với Đường Nguyễn Hữu Thọ; thị xã Đông Hòa: QL.29 đoạn kết nối đường Cao tốc với QL.1 (tại nút giao QL29); đường kết nối Cao tốc với QL1 (tại Nút giao KCN Hoà Tâm).

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài khoảng 90,122km, được triển khai thành 02 dự án thành phần và được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại các quyết định, số 908/QĐ-BGTVT, số 909/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022, cụ thể:

- Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh: qua 02 địa phương, gồm: thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An, dài khoảng 42,07km, điểm đầu tại Km24+900 kết nối với QL.1 trước hầm Cù Mông, điểm cuối tại Km66+965,91 thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, do Ban QLDA 85 – Bộ GTVT làm Chủ đầu tư;

- Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong: qua 05 địa phương gồm: huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và thị xã Đông Hòa, dài khoảng 48,052km, điểm đầu tại Km0+00 (tiếp nối với Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh), điểm cuối tại Km48+052 kết nối với QL.1 trước hầm Đèo Cả, do Ban QLDA 7 – Bộ GTVT làm Chủ đầu tư.

2. Quy mô dự án

Giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng 06 làn xe. Cấp đường ô tô cao tốc vận tốc thiết kế Vtk=120km/h. Mặt cắt ngang: Giai đoạn hoàn chỉnh Bnền=32,25m. Giai đoạn phân kỳ hiện nay được đầu tư với quy mô 04 làn xe, Bnền=17,0m.

3. Tổng mức đầu tư

- Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh: khoảng 14.802,46 tỷ đồng;

- Đoạn Chí Thạnh – Vân Phong: khoảng 10.773,606 tỷ đồng.

4. Tiến độ thực hiện

Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Tác giả: Văn Công – Duy Khang

Các tin liên quan khác

Về đầu trang