• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THANH TRA GIAO THÔNG

Phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ngày đăng Số lượt xem 76

Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tham gia đợt ra quân phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 448/UBND-NC ngày 22/01/2024 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự hành lang an toàn đường bộ gắn với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 42/KH-SGTVT ngày 11/3/2024 của Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ và Quốc lộ (ủy quyền) trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý năm 2024.

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Phú Hoà, Tây Hoà, Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hoà, Sông Cầu về việc triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm quy định về quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2024 các tuyến Tỉnh lộ và Quốc lộ (ủy quyền) qua địa bàn các huyện, thị xã. Theo đó, từ ngày 06/5/2024 triển khai đợt ra quân phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ (uỷ quyền) và tỉnh lộ tại các địa phương. Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh, Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và chính quyền các địa phương để triển khai kế hoạch phối hợp. Thực hiện các biện pháp quyết liệt giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường như: chặt bỏ cây xanh, tháo dỡ bảng hiệu, pa nô, bảng quảng cáo, lều quán, công trình tạm, họp chợ… để làm thông thoáng hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

gt_hldb_01.png

gt_hldb_02.png

Ảnh: Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tham gia phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến ĐT649 huyện Tuy An

gt_hldb_03.jpg

Ảnh: Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tham gia phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến QL29 huyện Tây Hoà

gt_hldb_04.jpg

Ảnh: Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tham gia phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành nghiêm các quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ

Để tăng cường công tác tuyên truyền, Thanh tra Sở in và phát 2.000 tờ rơi đến các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường bộ nội dung quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tổ công tác phối hợp trực tiếp làm việc với từng hộ dân sinh sống hai bên đường tổ chức ký cam kết không tái vi phạm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ. Triển khai kế hoạch thực hiện phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, khai thác và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, góp phần giảm tai nạn giao thông. Qua đó, duy trì kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông hè thoáng, tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong trong tình hình mới./.

Tác giả: Đặng Thị Nguyên Hạnh

Các tin liên quan khác

Về đầu trang