lịch trình taxi
BIỂU TRƯNG (LOGO) XE TAXI (19/12/2014)

1. Biểu trưng logo 5 đơn vị taxi:

Đơn vị Taxi

Biểu trưng logo

Công ty TNHH Mai Linh Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Đấu giá dịch vụ Bất động sản Thiên Việt tại Phú Yên

Công ty CP VT Phú Hoàng Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Phú Yên

2. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các thông tin về An toàn giao thông, hoạt động vận tải: 02573 842929

Nguồn: Thông báo số 97/TB-SGTVT ngày 20/9/2017 của Sở GTVT Phú Yên