Tình hình trật tự ATGT
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn (21/03/2017)
Để chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, rà soát, kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông, khắc phục các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ phù hợp, đảm bảo an toàn; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị tự giác chấp hành Luật Giao thông khi tham gia giao thông và có biện pháp quản lý, chế tài; thành lập Đoàn kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, chủ động, tích cực triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả để góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng xe; xử lý, khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra, xây dựng phương án tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ đường ngang trái phép và đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến từng người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin tuyên truyền việc truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ để góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Thủy Loan

Nguồn "Cổng thông tin điện tử Phú Yên"

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh