Lãnh đạo sở
Lãnh đạo Sở (30/10/2012)
 

 Giám đốc Sở

Ông NGUYỄN THÀNH TRÍ

Cơ quan: (057) 3842577

Di động: 09 1349 1349

 

 

 Phó giám đốc

Ông NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

- Cơ quan: (057) 3841608

- Di động: 0913 477 791

 

 Phó giám đốc

Ông NGUYỄN TẤN CHÂN

- Cơ quan: (057) 3841378

- Di động: 0913 495 419

 Phó giám đốc

Ông HUỲNH XUÂN MINH

- Cơ quan: (057) 3556632

- Di động: 0905 221168

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh