Phòng Quản lý người lái
Phòng Quản lý Người lái (30/10/2012)
ĐT: (057) 3842 374

Trưởng phòng: Ông NGUYỄN QUỐC TRÍ

- Di động: 0914 422 747

- Email: trinq@sgtvt.phuyen.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông PHẠM HOÀNG HẢI

- Di động: 0935 670 879

- Email: haiph@sgtvt.phuyen.gov.vn


* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý người lái:

a) Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh; soạn thảo các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh để trình Giám đốc Sở xem xét ban hành.

b) Tham mưu Lãnh đạo Sở về thực hiện quản lý chuyên ngành công tác đào tạo lái xe của các cơ sở đào tạo trong tỉnh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, các lớp học lái xe ô tô đúng quy định của Bộ GTVT.

c) Tổ chức thực hiện công tác sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Quản lý, lưu trữ hồ sơ lái xe, giấy phép lái xe đúng quy định hiện hành.

d) Thực hiện tiếp nhận và di chuyển GPLX, cấp đổi GPLX cho người nước ngoài theo quy định, cập nhật thông tin quản lý GPLX của người điều khiển phương tiện cơ giới bị vi phạm luật giao thông đường bộ, thực hiện nối mạng về quản lý GPLX với Cục ĐBVN, báo cáo định kỳ về cấp, đổi GPLX theo quy định.

đ) Thực hiện đúng quy trình, thời gian trong công tác cấp, đổi GPLX theo cơ chế “một cửa”.

e) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, cơ sở đào tạo để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự ATGT tại các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh để từng học viên nhận thức.

g) Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh