Phòng kế Hoạch tài chính
Phòng Kế Hoạch Tài Chính (30/10/2012)

ĐT: (057) 3841 445

Trưởng phòng: ÔngPHAN TẤN LỰC

- Di động:0906 557 179

- Email: lucpt@sgtvt.phuyen.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng:Bà LÊ THỊ HỒNG VÂN

 

- Di động:0903 548 596

 

 - Email:vanlth@sgtvt.phuyen.gov.vn

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch -Tài chính:

a) Tham mưu xây dựng và tổng hợp công tác quy hoạch Tổng thể phát triển Ngành, quy hoạch từng lĩnh vực hoạt động của Ngành.

b) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch hàng năm của các đơn vị, địa phương, giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.

c) Công tác kế hoạch của Chủ đầu tư về: Xây dựng danh mục đầu tư, vốn, tiến độ, theo dõi hợp đồng, gia hạn và xử lý vi phạm hợp đồng.

d) Xây dựng, phân bổ kế hoạch các nguồn vốn XDCB nhỏ lẻ, vốn SCĐB, khắc phục hậu quả bão lũ.

đ) Quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn vốn SCĐB, KPBL, XDCB nhỏ lẻ, vốn quy hoạch, đề án do Sở trực tiếp quản lý. Tham mưu Lãnh đạo sở đặt hàng, thương thảo, chỉ định thầu với các công trình do Sở trực tiếp quản lý không phải lập hồ sơ yêu cầu, ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng theo quy định.

e) Thực hiện công tác tài chính ngành đối với các đơn vị trực thuộc (thẩm định, giao dự toán và quyết toán hàng năm).

g) Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Ngành theo quy định.

h) Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện trong lĩnh vực công tác chuyên môn được giao.

i) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo sở.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh