Phòng Quản lý vận tải
Phòng Quản lý Vận tải (30/10/2012)

ĐT: (057) 384 29 29, (057) 3841 583

Trưởng phòng: Ông ĐẶNG NGỌC VÂN

- Di động: 0913 426 933

- Email: vandn@sgtvt.phuyen.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Ông NGUYỄN XUÂN CẢNH

- Di động: 097721 9889

- Email: canhnx@sgtvt.phuyen.gov.vn


* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý vận tải:

a) Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh trong lĩnh vực quản lý vận tải, quản lý phương tiện giao thông vận tải, cải tạo, khôi phục sửa chữa, đóng mới phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh; soạn thảo các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý vận tải, quản lý phương tiện giao thông vận tải để trình Giám đốc Sở xem xét ban hành.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, tiêu chuẩn trong lĩnh vực vận tải, phương tiện giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hộ cá thể kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

c) Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

d) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại các bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa do địa phương quản lý.

đ) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa, đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT; tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải cải tạo theo phân cấp của Bộ GTVT.

e) Thẩm định thiết kế kỹ thuật cải tạo phương tiện giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

g) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

h) Quản lý hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa địa phương.

i) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; việc tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

k) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

l) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về trật tự ATGT. Theo dõi, tổng hợp công tác ATGT của Sở.

m) Giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh