Văn phòng
Văn phòng Sở (30/10/2012)

ĐT: (057) 3841 264

Fax: (057) 3 842 373

 

Chánh Văn phòng: Ông PHẠM VĂN BA

- Di động: 0123 55 999 88

- Email: bapv@sgtvt.phuyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà HỒ THỊ HẢO

- Di động: 0905 474 191

- Email: haoht@sgtvt.phuyen.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở:

a) Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành GTVT.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý cán bộ, công chức, sử dụng đội ngũ cán bộ, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức trong ngành, kiện toàn củng cố xây dựng tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định và phân cấp quản lý của UBND Tỉnh.

c) Quản lý lưu trữ hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn, Thanh tra giao thông và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

d) Theo dõi công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, công tác văn thể mỹ.

đ) Nghiên cứu cải tiến quan hệ công tác, lề lối làm việc, phân công, phân cấp quản lý, theo dõi, hướng dẫn đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp về thực hiện các chế độ chính sách, nội quy, quy chế cơ quan và quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

e) Quản lý tài sản cơ quan không để hư hỏng, mất cắp, theo dõi thời gian làm việc của CBCC tại cơ quan, đơn vị.

g) Thực hiện đúng quy định công tác văn thư lưu trữ.

h) Lập kế hoạch và đề nghị Giám đốc Sở phê duyệt về công tác sửa chữa thường xuyên nhà làm việc, phòng họp, phương tiện, mua sắm, trang bị để phục vụ cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo tốt nhiệm vụ lái xe phục vụ đưa đón lãnh đạo Sở, cán bộ công chức, viên chức đi công tác, tổ chức phục vụ tốt các cuộc họp hội nghị của cơ quan.

i) Quản lý công tác bảo vệ cơ quan về trật tự, an ninh và an toàn lao động, thực hiện thực hành tiết kiệm về: điện, nước, văn phòng phẩm…, bảo đảm về bí mật tài liệu, nội dung văn bản cơ quan.

k) Quản lý chặt chẽ hệ thống điện thoại cơ quan, giấy giới thiệu, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh cơ quan, công tác quản lý hệ thống chiếu sáng, quản lý hệ thống mạng.

l) Công tác thủ quỹ, lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, giám sát thực hiện kế hoạch. Tổ chức thống kê, tổng hợp, báo cáo quyết toán tài chính, hàng qúy và năm, báo cáo tài sản theo quy định của cấp trên, theo dõi quản lý phí, lệ phí, các khoản chi quản lý dự án được trích theo hồ sơ bảo dưỡng đường bộ các tuyến tỉnh lộ và kinh phí ủy quyền quốc lộ theo chế độ quy định hiện hành.

m) Theo dõi, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời có sơ, tổng kết phong trào để Giám đốc Sở kịp thời khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua toàn ngành.

n) Quản lý bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung, mục đích và thời gian như danh mục đăng ký và quy định chung của cơ quan cấp trên.

g) Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực ngành quản lý, theo quy chế làm việc của Sở.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh