Thông Báo
Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2015 (03/02/2015)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Công văn số 5534/UBND-KT ngày 29/12/2014 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2015. Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp tình hình đăng ký thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2015

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh