• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐVTT: Bến xe liên tỉnh

Ngày đăng

BẾN XE LIÊN TỈNH

 
Thông tin liên hệ:

Bến xe liên tỉnh Phú Yên (Trụ sở tại Phường 8, Tp.Tuy Hòa).

- Điện thoại: 0257.3818668

* Bến xe Nam Thành phố Tuy Hòa (Trụ sở tại Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa).

- Điện thoại: 0257.3852288

a) Vị trí, chức năng và nhiệm vụ:

Vị trí pháp lý:

Bến xe liên tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Bến xe liên tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Chức năng và nhiệm vụ:

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách tại Bến xe liên tỉnh;

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại Bến xe theo đúng quy định của pháp luật;

Ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải để thực hiện đón trả khách tại bến theo quy định của cơ quan quản lý tuyến. Tổ chức thực hiện dịch vụ phục vụ lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe và các dịch vụ kỹ thuật;

Xác nhận vào lệnh vận chuyển chạy xe; Bảo đảm trật tự an toàn.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bến xe liên tỉnh: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Bộ phận chuyên môn giúp việc: Hành chính - Văn phòng; Điều độ; Bảo vệ.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

BXLT1.jpgII. VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN BẾN XE

1.  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Chức vụ: Kế toán

Điện thoại0374 717 116

Về đầu trang