• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Ban Giám đốc Sở

 

 

 

1

Nguyễn Phương Đông

Giám đốc

0913477791

nguyenphuongdong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Chân

Phó Giám đốc

0913495419

nguyentanchan@phuyen.gov.vn

3

Phạm Văn Tiến

Phó Giám đốc

0914140009

phamvantien@phuyen.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

(0257) 3841264

sgtvt@phuyen.gov.vn;

vp.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Phan Tấn Lực

Chánh Văn phòng

0906557179

phantanluc@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Nhật Trương

Phó Chánh Văn phòng

0948046016

huynhnhattruong@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Hồng Vân

Kế toán trưởng

0903548596

lethihongvan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Kế toán

0987354847

nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Bảo Ngân

Chuyên viên

0905397578

nguyenbaongan@phuyen.gov.vn

6

Võ Thị Hạnh

Chuyên viên

0388053397

vothihanh2051988@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Nam

Chuyên viên

0383599096

nguyenthanhnam@phuyen.gov.vn

8

Lê Hữu Phùng

Lái xe

0914004984

 

9

Võ Đặng Thanh Nhàn

Bảo vệ

0978492373

 

10

Đào Thị Lệ Nga

Nhân viên Phục vụ

0339702853

 

III

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

(0257) 3842929; 3842374; 3841583

pqlvtptnl.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Trưởng phòng

0977219889

nguyenxuancanh@phuyen.gov.vn

2

Vũ Thái Sơn

Phó Trưởng phòng

0942032590

vuthaison@phuyen.gov.vn

3

Hồ Công Nam

Chuyên viên

0914180707

hocongnam@phuyen.gov.vn

4

Đỗ Thị Kim Dung

Chuyên viên

0982440644

dothikimdung@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

0986348626

nguyenthilan@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Cao Thiên

Chuyên viên

0372456394

nguyencaothien@phuyen.gov.vn

7

Trần Duy Phương

Chuyên viên

0905351349

tranduyphuong@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

(0257) 3843259

pqlclctgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Trí Phường

Phó Trưởng phòng

0986098775

nguyentriphuong84@phuyen.gov.vn

2

Đoàn Thế Long

Chuyên viên

0823779779

doanthelong@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Đức Tiểng

Chuyên viên

0934891965

huynhductieng@phuyen.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

(0257) 3843701

pqlkchtgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lê Hoan

Trưởng phòng

0913462533

nguyenlehoan@phuyen.gov.vn

2

Đinh Văn Công

Phó Trưởng phòng

0982254849

dinhvancong@phuyen.gov.vn

3

Trịnh Đại Nghĩa

Chuyên viên

0906703748

trinhdainghia@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Vũ Lệ Thanh

Chuyên viên

0983457993

nguyenvulethanh@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

0906762448

 nguyenthingoclan@phuyen.gov.vn

VI

Thanh tra Sở

 

(0257) 3558199

ttra.sgtvt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thị Bích Thảo

Chánh Thanh tra

0982595242

nguyenthibichthao@phuyen.gov.vn

2

Võ Ngọc Khang

Phó Chánh Thanh tra

0913113008

vongockhang@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thành Phương

Phó Chánh Thanh tra

0905756585

nguyenthanhphuong@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Nguyên Hạnh

Đội trưởng

0983597397

dangthinguyenhanh@phuyen.gov.vn

5