• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ngày đăng

Tăng cường tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã có văn bản số 1546/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 11/11/2020 về việc tăng cường tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Theo đó các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện việc dán thẻ đầu cuối cho phương tiện kinh doanh vận tải, tích cực phối hợp với các đơn vị thực hiện việc dán thẻ đầu cuối trong quá trình triển khai cho các phương tiện.

Các đơn vị thực hiện việc dán thẻ (đơn vị kiểm định phương tiện giao thông vận tải 78.01S, 78.02D, …) tạo điều kiện cho công tác dán thẻ. Đồng thời, tăng cường thực hiện tuyên truyền Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Phòng QLVT, PT&NL

Về đầu trang