• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sản phẩm chống ăn mòn kim loại công nghệ mới

Ngày đăng

Nhóm nghiên cứu của Chi nhánh Ven biển (Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga) cố định sản phẩm protector nền Zn lên vỏ tàu

Nhóm nghiên cứu khoa học Chi nhánh Ven biển (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) đã chế tạo và thử nghiệm thành công protector nền Zn bằng phương pháp kết tinh có điều khiển - đúc ở trạng thái bán lỏng.

Sản phẩm có tác dụng nâng cao khả năng bảo vệ, chống ăn mòn các kết cấu thép và công trình vùng biển với nhiều ưu điểm cả về giải pháp kỹ thuật, công nghệ chế tạo và hiệu quả kinh tế, quốc phòng. Kết quả của sản phẩm đã mở ra một hướng mới cho phát triển công nghệ chế tạo vật liệu protector chống ăn mòn bề mặt kim loại ở trong nước.

Đến nay, các sản phẩm protector nền Zn của Chi nhánh Ven biển đã được Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Nha Trang ứng dụng, đưa vào lắp đặt trên tàu, xà lan hoạt động trên biển. Sau hơn 12 tháng sử dụng cho thấy, các protector này ở trạng thái hoạt động tốt.

Theo Báo Nhân dân, 10/2012

Về đầu trang