• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v đăng ký hoạt động xe điện bốn bánh vận chuyển khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng

Căn cứ Công văn số 2155/UBND-ĐTXD ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4397/BGTVTVT ngày 06/5/2022;

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo:

Ngày 18/5/2022, Sở GTVT đã tổ chức họp các đơn vị có liên quan và thống nhất triển khai hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Phú Yên để phục vụ chở khách tham quan, du lịch. Để Các doanh nghiệp, hợp tác xã (chưa có thông tin) nếu có nhu cầu đăng ký khai thác hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh, đề nghị liên hệ Sở GTVT (qua Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - số điện thoại: 0977219889 đ/c Cảnh) để được hướng dẫn xây dựng Đề án và triển khai thực hiện.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/5/2022. Sau ngày 25/5/2022, các đơn vị không liên hệ Sở GTVT được xem là không có nhu cầu xây dựng Đề án.

Sở Giao thông vận tải thông báo các doanh nghiệp, hợp tác xã biết để thực hiện./.

Tải về máy: 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên

Về đầu trang