• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN BÁO CHÍ

Kế hoạch Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023

Ngày đăng

Ngày 24/9/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 8801/KH-BGTVT về Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ IV năm 2022 - 2023.

Tải về máy: 

Bộ Giao thông vận tải

Về đầu trang