• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

Ngày đăng

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định thành công với nội dung sau:
1.Tên đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải khách du lịch Thịnh Phát.
2.Địa chỉ: KP Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên.
3.Số điện thoại: 0979800121.
4.Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 879-PY ngày 20/01/2020 do Sở Giao thông vận tải Phú Yên cấp.
Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh kể từ ngày ký thông báo này.
- Tên tuyến: Nơi đi: Thành phố Tuy Hòa; Nơi đến: Huyện Sơn Hòa
- Mã số tuyến: 7878.1216.A; Cự ly vận chuyển: 51 km.
- Bến đi: Bến xe huyện Sơn Hòa; Bến đến: Bến xe thành phố Tuy Hòa.
- Hành trình chạy xe: Bến xe huyện Sơn Hòa - QL25 – Đường Lê Lợi - Bến xe thành phố Tuy Hòa và ngược lại.
- Số chuyến khai thác: 90 chuyến/tháng.
- Giờ xe xuất bến:
+ Tại bến đi: 05 giờ 30 phút, 06 giờ 15 phút và 07 giờ 00 phút hàng ngày.
+ Tại bến đến: 10 giờ 30 phút, 11 giờ 00 phút và 12 giờ 00 phút hàng ngày.
Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải khách du lịch Thịnh Phát có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Hợp tác xã dịch vụ vận tải khách du lịch Thịnh Phát không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực. Thông báo được Sở Giao thông vận tải Phú Yên công bố trên Trang điện tử của Sở (http://sgtvt.phuyen.gov.vn/)./.

Tải về máy: 

Về đầu trang