• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO KHAI THÁC TUYẾN

Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

Ngày đăng

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định thành công với nội dung sau:

1. Tên đơn vị vận tải: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mộc Thảo.

2. Địa chỉ: KP3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Số điện thoại: 0935480036.

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1051-PY do Sở Giao thông vận tải Phú Yên cấp lần đầu ngày 14/5/2021.

Được bổ sung nốt giờ tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh kể từ ngày ký thông báo này.

- Tên tuyến: Nơi đi: tỉnh Phú Yên; Nơi đến: thành phố Đà Nẵng

- Mã số tuyến: 4378.1115.A; Cự ly vận chuyển: 430 km.

- Bến đi: Bến xe Liên tỉnh Phú Yên; Bến đến: Bến xe TT Đà Nẵng.

- Hành trình chạy xe: Bến xe Liên tỉnh Phú Yên-QL1-Nút giao thông Ngã ba Huế- Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại.

- Số chuyến bổ sung khai thác: 30 chuyến/tháng.

- Giờ xe xuất bến:

+ Tại bến đi: 20 giờ 00 phút hàng ngày.

+ Tại bến đến: 20 giờ 00 phút hàng ngày.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mộc Thảo có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mộc Thảo không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực. Thông báo được Sở Giao thông vận tải Phú Yên công bố trên Trang điện tử của Sở (http://sgtvt.phuyen.gov.vn/)./.

Tải về máy: 

Về đầu trang