• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v đăng ký thí điểm xe chở người bốn bánh gắn động cơ điện hoạt động một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Ngày đăng

V/v đăng ký thí điểm xe chở người bốn bánh gắn động cơ điện hoạt động một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải (chưa có thông tin) nếu có nhu cầu khai thác hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh gắn động cơ điện theo Đề án (05 đề án) được duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh, nộp hồ sơ đăng ký về Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

Tải về máy: