• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023

Ngày đăng

Công bố và ban hành kèm theo quyết định này Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

Ngày 24/7/2023, Sở Giao thông vận tải Phú Yên ban hành Quyết định số 358/QĐ-SGTVT V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023 (thay thế Quyết định số 191/QĐ-SGTVT ngày 01/04/2022 của Sở Giao thông vận tải Phú Yên về việc công bố Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022).

Tải về máy: 

Về đầu trang