• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 50)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 50)

(Từ ngày 11/12/2023 - 15/12/2023)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

11/12/2023

 

Sáng

- 10h00: GĐ Sở dự Hội đồng thẩm định tuyến đường ven biển giai đoạn 1.

- Phòng QLCL chuẩn bị tài liệu và cùng dự.

Chiều

 

 

Thứ 3

12/12/2023

 

Sáng

- 6h30: PGĐ Chân kiểm tra công tác SCTX các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ.

 

 

- 8h00: GĐ Sở dự Hội nghị Tỉnh ủy (đợt 2).

- Ban QLBT bố trí xe; Phòng QLHT, mời đơn vị quản lý đường cùng đi.

 

Chiều

- 14h00: GĐ Sở dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 4

13/12/2023

 

Sáng

- 8h00: Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; VP chuẩn bị.

Chiều

 

 

Thứ 5

14/12/2023

Sáng

- 8h00: GĐ Sở dự kiểm điểm tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

 

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác sửa chữa đường và rà soát khối lượng nghiệm thu thanh toán các công trình SCĐK 2023.

 

 

 

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh.

Chiều

 

 

Thứ 6

15/12/2023

Sáng

- 8h00: Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023.

- Các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; Thường trực và các Ban của Đảng ủy Khối.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân làm việc với Phòng QLVTPT&NL các nội dung liên quan đến việc kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ GTVT.

- Phòng QLVTPT&NL chuẩn bị nội dung; Thanh tra, VP cùng dự họp.

Về đầu trang