• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính

Ngày đăng

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023.

Trong đó, tại Điều 8 Thông tư số 63/2023/TT-BTC quy định:

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.”

Nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

Sở Giao thông vận tải triển khai Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính đến các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, đề nghị Báo Phú Yên, Đài PTTH tỉnh phối hợp, hỗ trợ đưa tin để nhân dân biết, thực hiện; các Cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thông báo đến học viên và niêm yết công khai Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính tại đơn vị theo quy định.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến Quy cơ quan, đơn vị và địa phương; tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính)

 

Tải về máy: 

Về đầu trang