• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 51)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 51)

(Từ ngày 18/12/2023 - 22/12/2023)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

 

 

Thứ 2 18/12/2023

 

Sáng

- 8h00: GĐ Sở dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

 

 

 

 

Chiều

 - 15h00: Họp Chi bộ 1 thường kỳ tháng 12/2023.

 

 

  - Tất cả Đảng viên trong chi bộ 1.

 

 

 

Thứ 3 19/12/2023

 

 

Sáng

 - 8h00: GĐ Sở kiểm tra ATGT

 - 8h00: PGĐ Chân làm việc với đoàn kiểm tra toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 - 8h00: PGĐ Tiến đi kiểm tra sửa chữa đường các tuyến QL&TL

 - VP Ban ATGT, QLHT cùng dự.

 - Tại UBND tỉnh.

 

 

 - A Viễn Ban BTĐB cùng đi.

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4 20/12/2023

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân họp BCH liên minh HTX.

 - Tại Liên minh HTX.

 

Chiều

- 15h00: Họp Chi bộ 2 thường kỳ tháng 12/2023.

 - Tất cả Đảng viên trong chi bộ 2.

 

 

 

Thứ 5 21/12/2023

 

 

Sáng

- 8h00: Họp Ban thường vụ  Đảng ủy.

- 8h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

 

 

 - VP Đảng ủy chuẩn bị và mời thành phần dự họp

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 6 22/12/2023

 

Sáng

- 8h00: GĐ Sở dự sinh hoạt Chi bộ thôn xã Phú Mỡ.

 

- 8h00: PGĐ Chân họp công tác vận tải theo Kết luận của đoàn kiểm tra BGTVT.

 

 

 

- Phòng QLVTPT&Nl chuẩn bị nội dung, mời các cơ quan, đơn vị liên quan; Thanh tra GT, VP cùng dự họp.

 

Chiều

- 15h00: PGĐ Chân dự tọa đàm Hội Cựu chiến binh Sở GTVT.

- Tại Sở GTVT

Về đầu trang