• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ GTVT

Ngày đăng

Thực hiện Công văn số 6923/UBND-ĐTXD ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Ngày 13/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2024.
Sở Giao thông vận tải thông tin đến các Cơ quan, Đơn vị biết và nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Tải về máy: 

Về đầu trang