• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 02)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 02)

(Từ ngày 08/01/2024 - 12/01/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

08/01/2024

 

Sáng

- 8h30: GĐ Sở dự làm việc về quy hoạch Cảng Bãi Gốc.

- Phòng QLCL chuẩn bị và cùng dự.

Chiều

- 14h00: GĐ Sở dự Tổng kết công tác Đảng ủy Khối năm 2023 triển khai công tác năm 2024.

 

- 14h00: PGĐ Chân dự tổng kết công tác thu NSNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2024.

 

 

 

 

 

- Tại Cục Thuế tỉnh.

Thứ 3

09/01/2024

 

Sáng

- 8h30: GĐ Sở dự Tổng kết công tác ATGT năm 2023 triển khai công tác năm 2024.

- PGĐ Chân cùng dự.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến họp các đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý trật tự hành lang ATĐB năm 2024.

- Phòng QLHT chuẩn bị, Thanh tra, Ban QLBT cùng dự; mời công ty QLĐB tham dự.

Thứ 4

10/01/2024

 

Sáng

- 8h00: GĐ Sở dự nghe Nhà đầu tư báo cáo phương án quy hoạch Cảng Bãi Gốc.

 

- 8h00: PGĐ Chân dự Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 2 (mở rộng).

 

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác sửa chữa đường.

- Phòng QLCL chuẩn bị và cùng dự.

 

 

- Tại khách sạn Du lịch Công Đoàn.

 

 

- Ban QLBT cùng đi.

Chiều

- 14h00: GĐ Sở dự công bố quy hoạch tỉnh và Hội nghị tổng kết năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh.

 

Thứ 5

11/01/2024

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: GĐ Sở dự họp báo Quý IV/2023.

 

- 14h00: PGĐ Chân kiểm tra công tác trật tự vận tải các bến xe trong tỉnh.

 

 

 

- Thanh tra GT bố trí xe, Phòng QLVTPT&NL cùng đi.

Thứ 6

12/01/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác di dời HTKT cao tốc.

- Đ/c Công – phòng QLHT chuẩn bị và cùng đi.

Chiều

 

 

Về đầu trang