• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 03)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 03)

(Từ ngày 15/01/2024 - 20/01/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

15/01/2024

 

Sáng

- 10h00: GĐ Sở dự họp rà soát các nội dung phục vụ Hội nghị hợp tác phát triển KT-XH với tỉnh Khánh Hòa.

 

Chiều

 

 

Thứ 3

16/01/2024

 

Sáng

- 8h00: Họp tổng kết thi đua Khối Kinh tế.

- VP chuẩn bị.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân dự Hội nghị tổng kết Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S.

- VP bố trí xe, Công đoàn cơ sở Sở; tại Trung tâm Đăng kiểm.

Thứ 4

17/01/2024

 

Sáng

- 8h00: Họp Chi ủy.

- 8h30: Họp Chi bộ Một định kỳ tháng 01/2024.

- Tất cả Đảng viên trong Chi bộ.

Chiều

- 14h00: GĐ Sở đi công tác Hà Nội.

 

- 15h00: Họp Chi bộ Hai.

 

 

 

- Đảng viên Chi bộ Hai.

Thứ 5

18/01/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân dự Hội nghị tổng kết Bến xe liên tỉnh.

 

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác GPMB, TĐC, di dời HTKT cao tốc.

- VP bố trí xe, Công đoàn cơ sở Sở; tại Bến xe liên tỉnh.

- Đ/c Công – Phòng QLHT chuẩn bị và cùng đi.

Chiều

 

 

Thứ 6

19/01/2024

Sáng

- 6h30: PGĐ Chân kiểm tra công tác SCTX các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ

- Ban QLBT bố trí xe, Phòng QLHT, mời đơn vị quản lý đường cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến họp thông qua Kế hoạch quản lý hành lang ATĐB năm 2024.

- Phòng QLHT chuẩn bị, Ban BTĐB, Thanh tra GTVT, Thanh niên cùng dự.

Thứ 7

20/01/2024

Sáng

- 7h00: GĐ Sở dự Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế tại Khánh Hòa.

- Phòng QLCL cùng dự.

Chiều

 

 

 

Về đầu trang