• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 04)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 04)

(Từ ngày 22/01/2024 - 26/01/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

22/01/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

- 15h00: PGĐ Tiến họp UBND tỉnh về việc quản lý, khai thác khu vực biển.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 3

23/01/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến họp về công tác chuẩn bị đón Tết và triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

- Phòng QLHT, QLCL và Ban BTĐB.

Chiều

- 14h00: GĐ Sở làm việc với nhà đầu tư về quyết toán Dự án Phú Yên – Gia Lai.

 

- 14h00: PGĐ Chân kiểm tra công tác trật tự vận tải.

 

 

 

 

- Thanh tra bố trí xe, Phòng QLVTPT&NL cùng đi.

Thứ 4

24/01/2024

 

Sáng

- 8h00: GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ATGT năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

- 8h00: PGĐ Tiến họp về việc khai thác khoáng sản.

- PGĐ Chân, VP Ban ATGT chuẩn bị và mời thành phần.

 

 

- Tại UBND tỉnh.

Chiều

 

 

Thứ 5

25/01/2024

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: Hội nghị tổng kết ngành – Ký Giao ước thi đua.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; VP chuẩn bị.

Thứ 6

26/01/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân làm việc với Phòng QLVTPT&NL.

 

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác sửa chữa đường.

- Phòng QLVTPT&NL chuẩn bị báo cáo, Thanh tra GT, VP cùng dự họp.

 

- Đ/c Viễn cùng đi.

Chiều

- 8h00: GĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06.

 

 

Về đầu trang