• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 08)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 08)

(Từ ngày 19/02/2024 - 23/02/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

19/02/2024

 

Sáng

- GĐ Sở đi công tác Hà Nội 02 ngày (19-20/02/2024).

 

- 7h00: PGĐ Tiến tham gia Đoàn công tác Bí thư TU kiểm tra tiến độ cao tốc tại huyện Tây Hòa.

 

 

 

- Đ/c Công cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến tham gia Đoàn công tác Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo kiểm tra tiến độ cao tốc tại huyện Đông Hòa.

- Đ/c Công cùng đi.

Thứ 3

20/02/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: Họp Chi bộ Hai.

- Tất cả Đảng viên Chi bộ Hai.

Thứ 4

21/02/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân họp các nội dung liên quan công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon.

 

- 8h00: PGĐ Tiến họp Ban BTĐB về việc triển khai Kế hoạch sửa chữa đường 2024.

- Tại UBND tỉnh.

 

 

 

- Phòng QLCL, QLHT cùng dự, Ban BTĐB chuẩn bị.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc nộp ngân sách nhà nước.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 5

22/02/2024

Sáng

- 6h15: PGĐ Chân kiểm tra công tác SCTX các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ.

- Ban QLBT bố trí xe, Phòng QLHT, mời đơn vị quản lý đường cùng đi.

Chiều

 

 

Thứ 6

23/02/2024

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến họp UBND tỉnh về việc quy hoạch đường Độc Lập và quy hoạch chung thị xã Sông Cầu.

 

Về đầu trang