• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 14)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 14)

(Từ ngày 01/4/2024 - 05/4/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

01/4/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

- 15h00: PGĐ Chân dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

- Tại Tỉnh ủy.

Thứ 3

02/4/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

 

- 7h30: PGĐ Tiến họp triển khai gói thầu SCTX các tuyến Quốc lộ.

- Tại Tỉnh ủy.

 

 

- Ban BTĐB chuẩn bị và mời các thành phần liên quan.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân kiểm tra, đôn đốc về cam kết của huyện Tuy An trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

- Tại UBND huyện Tuy An; Phòng QLHT cùng đi, thành phần làm việc theo Giấy mời.

Thứ 4

03/4/2024

 

Sáng

- 7h30: PGĐ Tiến dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ tháng 3/2024.

 

- 8h00: PGĐ Chân làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

- VP chuẩn bị.

 

 


- Phòng QLHT chuẩn bị, Thanh tra Sở, Phòng QLVT, VP Ban ATGT tỉnh, VP Sở cùng dự.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân dự Hội nghị UBND tỉnh tháng 3/2024 và tổng kết khen thưởng Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư  tỉnh Phú Yên năm 2024.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 5

04/4/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác sửa chữa đường các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ.

 

- 8h30: PGĐ Chân kiểm tra, đôn đốc về cam kết của thị xã Sông Cầu trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

- Đ/c Viễn chuẩn bị và cùng đi.

 

 

- Tại UBND thị xã Sông Cầu; Phòng QLHT cùng đi, thành phần làm việc theo Giấy mời.

Chiều

- 14h00: Thực hiện quy trình cán bộ.

- Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị; Trưởng các đoàn thể.

Thứ 6

05/4/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân dự Hội nghị lấy ý kiến Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tại Hội trường Sao Mai Beach Resort.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân kiểm tra, đôn đốc về cam kết của thị xã Đông Hòa trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

- Tại thị xã Đông Hòa; Phòng QLHT cùng đi, thành phần làm việc theo Giấy mời.


Về đầu trang