• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 17)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 17)

(Từ ngày 22/4/2024 - 26/4/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

22/4/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân dự công bố Quyết định kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Tại UBND tỉnh.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư.

- Tại Tỉnh ủy.

Thứ 3

23/4/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân làm việc với Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định công tác đấu thầu.

- Ban BTĐB chuẩn bị nội dung báo cáo, các thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Trưởng phòng QLCL, Thanh tra, VP cùng dự.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến hội ý với Ban BTĐB, phòng QLHT, QLCL về cơ sở pháp lý triển khai BDTX Tỉnh lộ.

- Đ/c Viễn – Ban BTĐB chuẩn bị.

Thứ 4

24/4/2024

 

Sáng

- 7h30: PGĐ Chân dự Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ.

 

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác GPMB cao tốc - đoạn qua địa phận huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu.

- VP bố trí xe.

 

 

 

- Đ/c Công – QLHT cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác GPMB cao tốc - đoạn qua địa phận thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa.

- Đ/c Công – QLHT cùng đi.

Thứ 5

25/4/2024

Sáng

- 8h00: Họp giao ban định kỳ tháng 4 năm 2024.

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Chiều

- 14h00: Hội thảo giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải.

 

- 14h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác sửa chữa đường phục vụ Lễ 30/4 và 1/5.

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

 

 

- Đ/c Viễn cùng đi.

Thứ 6

26/4/2024

Sáng

- 7h30: PGĐ Chân dự Lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đ/c Trần Phú.

 

- 8h00: PGĐ Tiến họp Ban BTĐB về thống nhất các nội dung báo cáo giải trình với Đoàn Kiểm tra Cục ĐBVN.

- VP bố trí xe.

 

 

 

- Đ/c Viễn – Ban BTĐB chuẩn bị.

Chiều

 

 

Về đầu trang