• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 22)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 22)

(Từ ngày 27/5/2024 - 31/5/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

27/5/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân họp về nhiệm vụ tổ chức và phê duyệt các dịch vụ sự nghiệp, công tác quản lý duy tu.

 

- 14h00: PGĐ Tiến họp triển khai gói thầu Km34 – Km48/QL.19C.

- Tại UBND tỉnh.

 

 

 

 

- Các phòng: VP, QLCL, QLHT; Ban QLBT chuẩn bị.

Thứ 3

28/5/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 4

29/5/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác GPMB cao tốc - đoạn qua địa phận huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu

- Đ/c Công chuẩn bị và cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 5

30/5/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến họp đánh giá công tác HLATĐB (đợt 1) và triển khai các đợt tiếp theo.

- Ban BTĐB + phòng QLHT chuẩn bị và mời các thành phần liên quan.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 6

31/5/2024

Sáng

- 8h00: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 Ngành Giao thông vận tải.

- Phòng QLHT chuẩn bị nội dung, mời các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN Ngành Giao thông vận tải.

Chiều

 

 

Về đầu trang