• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 24)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 24)

(Từ ngày 10/6/2024 - 14/6/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

10/6/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến họp về việc khai thác mỏ cát VLXDTT sông Đà Rằng, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên.

- Tại UBND tỉnh.

Chiều

 

 

Thứ 3

11/6/2024

 

Sáng

- 6h15: PGĐ Chân kiểm tra công tác SCĐK các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ.

- VP bố trí xe, mời đơn vị quản lý đường, phòng QLHT, Ban QLBT cùng đi.

Chiều

 

 

Thứ 4

12/6/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra công tác GPMB cao tốc.

- Đ/c Công chuẩn bị và cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân hội ý các đơn vị liên quan về công tác kiểm tra sau thanh tra của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam.

- VP, Ban QLBT, Thanh tra GT, phòng QLHT, phòng QLVTPT&NL cùng dự họp.

Thứ 5

13/6/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến kiểm tra hành lang ATGT Quốc lộ và Tỉnh lộ.

- Ban QLBT, phòng QLHT cùng đi.

Chiều

 

 

Thứ 6

14/6/2024

Sáng

- 8h00: PGĐ Chân họp các đơn vị thi công tư vấn giám sát về kế hoạch thi công các công trình SCĐK năm 2024.

- Ban QLBT chuẩn bị nội dung làm việc, mời các đơn vị liên quan, phòng QLCL, QLHT, Thanh tra, VP cùng dự họp.

Chiều

- 14h00: Họp Chi bộ Một định kỳ, sinh hoạt chuyên đề Quý II/2024.

- Tất cả các đảng viên trong Chi bộ, đ/c Sơn (phòng QLVT) chuẩn bị chuyên đề.

Về đầu trang