• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH

Triển khai Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường sắt; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường sắt; đưa Luật Đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt vào thực tế hoạt động trong lĩnh vực đường sắt; nâng cao an toàn giao thông trong lĩnh vực đường sắt nói riêng và trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung; cụ thể là giảm tai nạn giao thông đường sắt từ 5-10% hàng năm; hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Đề án thì khối lượng kinh phí tăng cường an toàn giao thông đường sắt và xây dựng hàng rào, đường gom trên địa bàn tỉnh để xóa bỏ lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Phú Yên do địa phương thực hiện hơn 127 tỷ đồng (nguồn vốn từ ngân sách địa phương hoặc từ ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương xây dựng hàng rào, đường gom, cầu vượt để xóa bỏ các lối đi tự mở). Trong năm 2020, phải thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở trên địa bàn các địa phương như sau:

- Vận động các đoàn thể chính trị tại địa phương tham gia cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông;

- Lắp đặt thiết bị đèn cảnh báo giao thông tại các lối đi tự mở là các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt;

- Cắm biển hạn chế phương tiện giao thông đường bộ tại các lối đi tự mở. Xây dựng gờ, gồ giảm tốc để cảnh báo cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ qua lối đi tự mở;

- Tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ qua lại lối đi tự mở nhằm giảm thiểu các phương tiện qua lại đường sắt;

- Làm êm thuận lối đi tự mở theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải;

- Chủ trì, tăng cường giải tỏa tầm nhìn cho cả hai phía đường bộ, đường sắt tại các lối đi tự mở;

- Bố trí lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ các quy định về giao thông đường sắt, đường bộ tại các lối đi tự mở;

Các nội dung còn lại như xây dựng đường gom kết hợp rào chắn, hầm chui, … của Đề án tiếp tục thực hiện đến năm 2025 theo lộ trình từng bước giảm, xóa bỏ lối đi tự mở băng qua đường sắt.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực thực hiện Đề án trên phạm vi địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt đề xuất nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; xác định lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng, nâng cấp hệ thống đường gom phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn quy định..., xác định nguồn kinh phí thực hiện, các vướng mắc, khó khăn; hoàn thành trước ngày 31/5/2020, gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp xây dựng kế hoạch chung trên địa bàn tỉnh; đồng thời giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả; hoàn thành trong tháng 6/2020; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định và đề nghị Công ty cổ phần quản lý Đường sắt Phú Khánh phối hợp chặt chẽ với các địa phương cấp huyện có tuyến đường sắt đi qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vi phạm trong việc tuân thủ các quy định về giao thông đường sắt, đường bộ tại các lối đi tự mở.

Tác giả: P.QLHT

Về đầu trang