• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KIỆN VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

Tiếp tục giảm trừ phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

Ngày đăng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19.

78.png

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn Số 10344/VPCP-KTTH ngày 10/12/2020.

Kể từ ngày 01/01/2021, phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ tiếp tục giảm trừ mức phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT 78.0S Phú Yên sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ như sau:

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): mức thu bằng 70% mức thu phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm, 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo: mức thu 90% mức thu phí quy định tại điểm 2, điểm, 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC. Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải. Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30/06/2021.

Nguồn tin: P.QLVT, PT&NL - 78.01S

Về đầu trang